Buiten de lijnen

Stageplaatsen & praktijkleren voor studenten

Ben ik perfect? Zeker niet. Ik was als jochie onstuimig of zeg maar gerust druk. Een plaag voor leraren soms, maar juist dat helpt de mensen die ik nu begeleid. Ik weet hoe mensen die niet precies binnen de gebaande kaders horen zich kunnen voelen in het onderwijs systeem. Bij mij mag daarom af en toe buiten de lijntjes gelopen worden. Ik ken de weg en loop gewoon mee.

Ik heb daarom een programma ontwikkeld waarbij ik studenten ga begeleiden. De brug tussen het onderwijs en het werkveld. Studenten die een opleiding doen in de richtingen Zorg & Welzijn, Sport & Bewegen of CIOS en leerplekken zoeken op de arbeidsmarkt, kunnen hiervoor bij ons terecht.

SBB erkende leerbedrijf Logo

Menno van Megen Sport & Welzijn werkt in dit kader daarom nauw samen met diverse onderwijsinstellingen en organisaties zoals het ROC, het CIOS en de SBB. Ikzelf (Menno) zal fungeren als begeleider van stagiaires. Ik ben (via de SBB) bevoegd voor het aanbieden van stageplaatsen voor het mbo tot en met niveau 4. Wij bieden de betreffende studenten een platform waarbij ze plezier, motivatie, zelfvertrouwen en trots ervaren. Bij ons kunnen ze ook terecht voor het praktijkleren.

Stageplaats

Praktijkleren bij Menno van Megen Sport & Welzijn

Hierbij denken wij echter dat maatwerk in samenwerking met het MBO en het SBB belangrijk is, zodat de leer- en hulpvraag van de studenten aansluit bij hun niveau, hun POP en hun psychosociale behoeftes. Zodat de studenten snel op hun niveau zitten en door kunnen groeien in eigen persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. In de begeleiding van de studenten reflecteren wij op de doelen die voortkomen uit het POP en die behoeftes. Daarbij letten we in het bijzonder op cognitief functioneren, lichamelijk functioneren en de houding van de student.

“Bij mij mag af en toe buiten de lijntjes gelopen worden. Ik ken de weg en loop gewoon mee.”

Wij houden gedurende de stageperiode in de gaten wat de krachten en capaciteiten van de student zijn. Op deze manier hopen wij beter in te kunnen spelen op individuele behoeftes, maatwerk te leveren en waar mogelijk groei in hun ontwikkeling te bewerkstelligen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat studenten waardevolle kennis en ervaringen opdoen die bijdragen aan hun verdere ontwikkeling tot professional voor de arbeidsmarkt.

heading

John Doe

Stageplaatsen MBO

ROC, CIOS, SBB
John Doe

Erkend stagebedrijf

SBB bevoegd
John Doe

Praktijkleren

Maatwerk

Nieuwsgierig geworden?

Neem dan nu contact met ons op dan kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen

Sint Annastraat 198C
6525 GX, Nijmegen